top of page
BEI_logo_tagline(300ppi).png

Belgium Impact's

Inspiring case

brussels-519965.jpg

Head of the Organisation

Yasmina El Boubkari

Address

Theodoor Vermijlenstraat 116
Dendermonde, 9200

Organizational Form

VZW

Category

Youth

Facebook-share-icon.png
LinkedInlarge.png
Instagram_icon.png

Na de oprichting werd al gauw duidelijk dat we nog meer wilden betekenen in het leven van dakloze kinderen en kinderen in een precaire (thuis)situatie. En dus organiseerden we in 2014 voor de eerste maal een echt vakantie/zomerkamp.
We vinden niet alleen dat ieder kind het recht heeft om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten, ongeacht zijn of haar bijzondere leefomstandigheden maar ook dat kinderen van dakloze ouders en kinderen van ouders met een beperkt financieel inkomen vaak niet meetellen in onze maatschappij en dat ze bijna altijd op zichzelf aangewezen zijn.
Voor ons verdient elk kind het om gewoon weer kind te kunnen zijn. Helaas start niet elk kind met hetzelfde rugzakje in het leven. Tijdens ons Zomerkamp en andere activiteiten willen we kansarme kinderen op een speels manier versterken. Zinvolle vrijetijdsactiviteiten zorgen immers voor een betere cognitieve en sociale ontwikkeling.
Door deze kinderen niet uit te sluiten geven we hen hun gevoel van eigenwaarde terug. We willen een grote groep kwetsbare kinderen ondersteunen én versterken in hun groeiproces waardoor ze kunnen opgroeien tot mondige, autonome en zelfbewuste volwassenen. Ze krijgen tijdens onze activiteiten letterlijk de tijd om even te ontsnappen aan hun dagdagelijkse strijd op straat.
Tot slot zetten we actief in op het recht op onderwijs. Dit is helaas nog geen verworven recht voor ieder kind. En het zijn precies de kinderen die aan onze activiteiten deelnemen die moeilijk op de schoolbanken geraken. Om dit te veranderen, brengen we hen spelenderwijs in contact het onderwijs. Daarbij stellen we niet alleen de gedachte van zelfontplooiing centraal, maar ijveren we er ook voor dat de meest kwetsbare groepen in onze samenleving de kans krijgen om zich op een volwaardige manier te ontwikkelen.

Mission

bottom of page