top of page
BEI_logo_tagline(300ppi).png

Belgium Impact's

Inspiring case

brussels-519965.jpg

Head of the Organisation

Debby Vercauteren

Address

Sint-Niklaas

Organizational Form

CVBA SO

Category

Exclusion

Facebook-share-icon.png
LinkedInlarge.png
Instagram_icon.png

cvba-so Galerie Wulder wil een sociaal-trefpunt zijn dat vanuit het emancipatorische gedachtengoed, verenigingen en burgers aanzet tot ontmoetingen en het uitbouwen van creatieve alternatieven voor onze stad. Een plek van ontmoetingen en kleine alternatieven, waar mensen samenkomen om zich op één of andere manier in te zetten voor onze maatschappij en zo actief burgerschap te praktiseren. Een plek waar verbinding centraal staat. Een plek voor iedereen, waar iedereen die wil zijn steentje kan bijdragen, waar ideeën bottom-up ontstaan. Een plek ook, waar eigenaarschap en engagement hand in hand gaan. We kozen zeer bewust voor om een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk op te richten. Want voor ons ligt de waarde in het menselijke kapitaal, de talenten, en niet in de centen of de winst. OMDAT er NOOD is aan een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is, waar we mensen en verenigingen samenbrengen, die op zoek zijn naar een warmere gebalanceerdere manier van samenleven, naar manieren om duurzamer om te gaan met elkaar en met onze planeet. OMDAT er NOOD is aan de erkenning van ieders talent, van afwasser tot muzikant, van boekhouder tot acteur,... WANT iedereen heeft TALENT om vrij aan onze medemensen te kunnen schenken. Dus weg met maskers en onzichtbaarheid. Galerie Wulder is ook voor jou een plek van verbinding in alle veiligheid. OMDAT er velen onder jullie, die hier de afgelopen tijd over onze drempel gestapt zijn ons vroegen: ge gaat toch nie stoppen zeker! Nee, Wulder gaan nie stoppen, wulder gaan voort voor ulder en gulder en wulder! OMDAT we Wulder samen maken! W Wij = Ulder + gulder + zulder = WULDER U Ulder unieke talenten een plek geven L Lokale talenten & initiatieven verbinden D Diversiteit & duurzaamheid eren & leren E Exploreer, experimenteer, exposeer talent R Ruimte vol respect voor alles en iedereen.

Mission

bottom of page